Vi bidrar til etablering av nye og kvalitetsforbedring av eksisterende barnehager

Kontakt oss

Trygge barnehager AS
Organisasjonsnummer: 938 641 862

Fakturainformasjon
Via EHF: organisasjonsnummer: 938 641 862
Via e-post: epostfaktura@tbokonomi.no

Betalingsbetingelser: 30 dagers forfall mot korrekt faktura.

Postadresse
Trygge Barnehager AS
Postboks 420
5501 Haugesund

brev@tryggebarnehager.no

Besøksadresse Oslo
Trygge Barnehager AS
Karenslyst Allé 8 B
0278 Oslo