Miljøvennlige barnehager

Vi setter miljøet høyt på agendaen og er opptatt av å skape bygg og arenaer som stimulerer oss til å endre vanene våre – vi bygger din miljøvennlige barnehage!

I 2017 vant vi anbudskonkurransen om å prosjektere og bygge Gransletta barnehage for Omsorgsbygg OSLO KF. Den nye barnehagen vil bestå av åtte avdelinger og er et innovativt prosjekt med strenge miljøkrav til både bygget og byggeprosessen. I dette prosjektet ligger det en ambisjon og en forventning om at vi skal bidra til å redusere klimafotavtrykket vi etterlater oss. Målet er å redusere CO2-utslipp på blant annet transport, energi og byggematerialer.

Plusshus og BREEAM-sertifisering

Den nye barnehagen, som ligger i bydel Alna i Oslo, har krav om både plusshus-løsning og BREEAM-sertifisering. For dette prosjektet har byggherren Omsorgsbygg Oslo KF definert plusshus som at barnehagens fornybare energiproduksjon er større enn bygningens behov for levert energi i drift beregnet etter NS3031. Det er solcellepaneler på tak og fasader i tillegg til energibrønner og varmepumper som vil sørge for at Gransletta barnehage vil produsere mer energi enn den forbruker.