Vi bidrar til etablering av nye og kvalitetsforbedring av eksisterende barnehager

Historien om Trygge Barnehager starter med Eli Sævareid og Sigurd Aase i 1987. Da deres eldste sønn ikke fikk plass i barnehagen bestemte de seg likså godt for å etablere sin egen. Starten skulle derimot by på en del utfordringer side ingen tidligere hadde gjort noe lignende i en slik skala. Alt måtte læres fra grunnen av. I 2003 kom derimot myndighetene på banen gjennom “barnehageforliket” med et tydelig mål om at alle skal ha rett til barnehageplass.

Med stadig flere kvinner i arbeidslivet var det stor mangel på barnehageplasser over hele landet. Kommuner og private henvendte seg derfor til oss for å få etablert flere barnehager. Gjennom årenes løp har vi etablert 501 barnehager stiftelser, lag, foreninger, foreldreandelslag, bedrifter, privatpersoner og kommuner. Trygge Barnehager er har derfor vært og er en viktig bidragsyter for at vi skal nå målet om full barnehagedekning.

Etableringen av FUS

I 2001 etablerte vi driftsselskapet FUS etter at en rekke foreldreeide barnehager som vi hadde bygget tok kontakt. Ettersom kravene fra myndighetene ble stadig mer krevende å følge, så de ikke lenger muligheten til å drifte barnehagene selv. I dag består FUS-kjeden av hele 180 barnehager fra Kristiansand i sør, til Hammerfest i nord. Felles for dem er at de er organiserte som lokale aksjeselskap. FUS-kjedenes hovedkontor er organisert som et eget selskap, og drifter i dag kjedefunksjonene i FUS.
Trygge Barnehager AS kjøper også opp eksisterende barnehager som blir en del av FUS-kjeden.

Her finner du mer informasjon om FUS-kjeden