Vi bidrar til etablering av nye og kvalitetsforbedring av eksisterende barnehager

Trygge Barnehager er et 100 % norskeid entreprenørfirma som har spesialisert seg på å bygge barnehager. Siden 1987 har Trygge Barnehager etablert 500 barnehager for stiftelser, lag, foreninger, foreldreandelslag, bedrifter, privatpersoner og kommuner.

Hovedinntekten til Trygge Barnehager kommer fra bygging og rehabilitering av barnehager. I årene som kommer ønsker vi å bidra til etablere enda flere barnehager, bygge nybygg og bedre kvaliteten på eksisterende barnehager.

Siden 2001 har vi satset sterkt på drift av egne barnehager. Vi har et eget kjedekontor som drifter kjedefunksjonen i FUS-kjeden: FUS AS. Hver enkelt FUS-barnehage er organisert som selvstendig selskap, med stor grad av frihet til å utforme eget driftskonsept.

I dag eier vi 180 FUS barnehager i 82 kommuner og har kontorer både i Haugesund og Oslo.

Eli Sævareid
Daglig leder