Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

FUS-kjeden har en egen administrasjon som drifter kjedefunksjonene i FUS.

Administrasjonen fus logo sort

Hver enkelt FUS-barnehage rundt omkring i landet er organisert som lokale aksjeselskap som rår over eget budsjett.

Økonomiske og praktiske fordeler

Som en del av FUS-kjeden får barnehagene en rekke praktiske fordeler. Driftsselskapet bistår blant annet med hjelp til å skaffe personell og sikrer kontinuerlig drift i tilfeller hvor daglig leder slutter, sykemeldes eller går av med pensjon. Vi gir også merkantil bistand innen HMS, IT og markedsføring.

Følg FUS på Facebook

FUS-barnehagenes fire hovedmål

  • FUS barn har et positivt selvbilde.
  • FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
  • FUS barn gleder seg til “resten av livet”, de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller.
  • FUS barn har det gøy i barnehagen.

Satsningsområder i FUS

FUS SMART MAT: Et godt kosthold er viktig for barns utvikling. Vi har utarbeidet et eget oppskriftshefte som skal skape matglede gjennom riktig og sunt kosthold. I dag tilbringer barn mye tid i barnehagen, og det er her de fleste av dagens måltider inntas.

EGENLEDELSE: Nye oppdagelser blir dobbelt så spennende og lærerike når barna deler dem med hverandre. Evnen til å være aktiv og selvstendig i en aktivitet over tid.

ALLE SKAL HA EN VENN: Det første møtet. Hvordan er de andre barna, vil mitt barn få venner? Alle FUS-barn skal ha venner, det garanterer vi.

FUS SERVICEERKLÆRING: Vi har laget en egen serviceerklæring som skal tydeliggjøre hva foresatte kan forvente i FUS-barnehagene.

Mer informasjon om FUS-kjedens satsningsområder