Vi kjøper tomter!

Vet du om et område som er egnet for barnehager, eller er du grunneier selv? Det er fortsatt et stort behov for barnehager og vi er på utkikk etter tomter over hele landet, for å kunne bygge flere og bedre barnehager. Vi er også interesserte i førsteetasjer hvor det er regulert, eller ønskes regulert for barnehage.

En av utfordringene ved å etablere barnehager, er å finne den perfekte tomta. Selv om det er få kommuner som har venteliste på barnehageplasser i dag, er det svært mange som planlegger for videre befolkningsvekst. I tillegg til dette er det mange dårlige, små og dyre barnehager som ser behovet for nyere bygg for å bidra til bedre drift.

Slik er den perfekte tomta!

Det aller viktigste er at tomta må ligge sentralt, slik at det er enkelt for foreldre og barn å ta seg til barnehagen. Størrelsen bør være på 3-10 mål, avhengig av behovet og størrelsen på barnehagen. Aller helst er tomta allerede avsatt i kommuneplanen, eller ferdig regulert til offentlig eller allmennyttige formål. Dersom den ikke er det, har vi likevel den nødvendige kompetansen til å stå for store og små reguleringsprosesser i egen regi.
 
Trygge Barnehager tar alt ansvar for kontakt med grunneier, det nødvendige reguleringsarbeidet, behovsvurdering og kontakt med kommunen. I tillegg er vi selv ansvarlig for eierskap og drift av barnehagen.