Vi kjøper barnehager!

Er dere rustet for morgendagens utfordringer? Dagens rammebetingelser for privat drift av barnehager kan være en utfordring for en uavhengig barnehage. Ved å bli en del av FUS kan vi styrke barnehagen din både faglig og økonomisk.

Som en del av FUS-kjeden får du mulighet til å beholde din selvstendighet samtidig som du får tilgang til et større fagmiljø og nettverk.

Bedre innkjøpsordninger gir bedre økonomi

Når flere barnehager går sammen skaper vi et større faglig miljø og nettverk i FUS-kjeden.
Flere barnehager gir oss bedre innkjøpsordninger som i sin tur gir bedre økonomiske vilkår i hver enkelt FUS-barnehage.
FUS-kjeden har et eget kjedekontor som bistår alle FUS-barnehage. Se mer informasjon om FUS kjeden her.

Ved overtakelse tilbyr vi

 • Minimum samme lønn og stillingsbrøk som de ansatte har fra før.
 • Garantert plass til alle barn i nåværende barnehage.
 • Plass til alle barn i nåværende barnehage.
 • Overtakelse av eksisterende barnehage innenfor forsvarlige økonomiske rammer.
 • Nødvendig oppgradering for å oppnå eller opprettholde høy standard.
 • Selvstendige barnehager som tar utgangspunkt i nærmiljøets ønsker og de ansattes kompetanse.
 • Stort fagmiljø med spisskompetanse og egen skole.
 • Innflytelse for foreldre gjennom SU / foreldreutvalg.

Felles for FUS-barnehagene

 • Nettbasert foreldrebetalingssystem, lønnssystem og fakturahåndteringssystem.
 • Hjelp fra fagekspertise innen HMS, IT, markedsføring, pedagogikk, regnskap og økonomi.
 • Fordelaktige innkjøpsavtaler som bedrer økonomien i FUS-barnehagene.
 • Bistand til myndighetskontakt gjennom tilskudd fra kommunen, utvidelser osv.
 • Bistand til rekrutering av medarbeidere.
 • Markedsføring av barnehagene våre og rekruttering av barn.
 • Brukerundersøkelser rettet mot foresatte.
 • Medarbeiderundersøkelser.

Medarbeiderne i FUS er viktige, og derfor tilbyr vi

 • Veiledning av nyutdannede førskolelærere.
 • Kontinuerlig opplærings- og kurstilbud til alle medarbeidere.
 • Nettverksmøter og ledersamlinger – lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Rådgiving og støtte til opplæring av daglige ledere.
 • Fadderordning for nye daglig ledere.
 • Pedagogisk frihet.
 • Stort faglig og sosialt nettverk.
 • Lokalt driftssamarbeid.
 • Gratis arbeidstøy med FUS-logo.

FUS hovedavtale og tariffavtale

Vi har tariffestet lønn og pensjon i henhold til hovedavtale og tariffavtale inngått mellom FUS barnehagene og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. FUS-barnehagene har konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning. Du kan lese mer om hva fagforbundene sier om avtalene med FUS-kjeden på deres nettsider:“Vi er godt fornøyd med at vi har kommet fram til en ny pensjonsordning for Fagforbundets medlemmer som er framtidsretta, livsvarig og kjønnsnøytral”, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas. “Den nye pensjonsordning er forutsigbar både for våre medlemmer og for arbeidsgiversiden”.

“Vi er godt fornøyd med å ha kommet i havn med krevende forhandlinger for våre medlemmer i FUS-barnehagene. Avtalen vi har inngått sikrer de ansatte en trygg og god pensjon. Det var svært viktig for oss”, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

“Det har vært viktig for Delta å få på plass en hybridpensjon som en erstatning for ytelsesordning, som et alternativ til innskuddspensjon”, sier Deltas forhandlingssjef, Jan Pieter Groenhof. “Hybridpensjonsløsningen gir forutberegnelighet og garantier mot tap, samtidig som arbeidsgiver spares de fleste av utfordringene med ytelsespensjonen. Ikke minst innebærer satsene for innbetaling at mange av våre medlemmer vil komme bedre ut enn med gjeldende ytelsesordning.”