Vi bygger barnehager!

Ønsker du å etablere en barnehage i et eksisterende bygg, eller ønsker du bygge en helt ny barnehage? Vi har lang fartstid i bransjen og bistår deg gjerne med vår ekspertise.

Etablering og bygging av barnehager er en kompleks prosess med mange involverte. Vi kan bistå deg på veien fra å avklare behovet for nye barnehager, til prosjektering, byggledelse og helt fram til nøkkelferdig barnehage. Vi kan også gi bistand til organisering av driften og med ansettelser. Det viktigste for oss er at du skal få en fullfinansiert barnehage til avtalt tid og avtalt pris.

Å etablere barnehage for ekstern oppdragsgiver

I arbeidet med å etablere barnehage for en ekstern oppdragsgiver vil vi først enes om en rammeavtale som regulerer samarbeidet mellom Trygge Barnehager og oppdragsgiver. Her presenterer vi en liste over hvilke deler en slik prosess kan innebære:

  • Behovsavklaring. Er det behov for nye barnehageplasser? Skal barnehagen helt eller delvis erstatte eksisterende barnehage, og i hvilket område bør barnehagen ligge?
  • Avklare kommunens vilje og evne til å yte tilstrekkelig tilskudd til barnehagen.
  • Identifisere og inngår kjøpe- eller festeavtale på aktuell tomt. Alternativt å bygge om eller rehabilitere eksisterende bygg eller inngå i en del av et større bygg.
  • Prosjektering av bygg- og uteområde.
  • Leveranse som inkluderer alle konsulenttjenester som grunnundersøkelser, støy-og miljøundersøkelser, kontakt med offentlige myndigheter, arbeid med søknader og nødvendige godkjennelser, arkitekttjenester med mer.
  • Søke om fullfinansiering gjennom Husbanken etter klarsignal fra kommunen.
  • Regulering eller omregulering av tomt eller eiendom dersom det er påkrevd.
  • Inngå avtaler med underleverandører
  • Byggledelse fram til nøkkelferdig leveranse
  • Bistand til organisering av driften og ansettelser.
Trygge barnehager brødfabrikken fus barnehage verdensrom
Et verdensrom bør alle barnehager ha.
Trygge barnehager brødfabrikken fus barneehage
En innendørs skog er fint å ha når det er dårlig vær ute.